Grenland Havn: En profil for fremtiden

Grenlandsregionen er den ledende industrielle regionen på Østlandet. Vi i FJUZ er stolte av å jobbe sammen med Grenland Havn om å utvikle en profil som gjenspeiler deres verdier og mål for fremtiden.

Først litt om Grenland Havn.
Grenland er et viktig industriområde og havneinfrastrukturen en forutsetning for utvikling i området. Grenland Havn er et av Norges største havneområder med spesialiserte terminaler for gods- og passasjertrafikk, og omfatter kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien. Hovedmålet til Grenland Havn er å tilrettelegge for langsiktige og stabile rammebetingelser for næringslivet der sjøveien er viktig.

Levert: 2017
Produkter: Profil, foto, web

Utfordring

– Vi ønsker en logo forankret i verdier og mål for fremtiden, sa havnedirektør Finn Flogstad ved oppstart av prosjektet. De ønsket å videreutvikle havnen som en av Norges viktigste gjennom aktiv tilrettelegging for regionens næringsliv og bærekraftige transport. Grenland Havn ønsket også å være en attraktiv arbeidsplass med en miljøvennlig profil.

Den eksisterende 25 år gamle logoen representerte ikke de utfordringene Grenland Havn, og samfunnet for øvrig, møter i dag. Den nye visuelle identiteten skulle formidle verdier rundt virksomheten som en konkurransedyktig, endringsvillig og samarbeidsorientert havn. Grenland Havn retter seg mot næringsliv, det offentlige og privatpersoner, og det var viktig at ny profil skulle tiltrekke og kommunisere mot de tre ulike målgruppene.

Løsning

Kjettinglenken er det bærende logosymbolet i den nye profilen og symboliserer lenken mellom sjø og land. Den skal også gi assosiasjoner til industri, styrke og samhold. Samtidig visualiserer symbolet dynamikk og bevegelse. Gjennom å skråstille symbolet forteller Grenland Havn at de er proaktive og dynamiske, og bidrar til å «løfte» havnen og regionen inn i fremtiden.

Logoen fungerer svært godt til både trykk og på web. FJUZ har også utviklet en ny nettside som forteller om hvordan Grenland Havn løser oppgavene for de ulike målgruppene. Ved å gjøre informasjon mer synlig viser den nye nettsiden mangfoldet i Grenland Havn sine tjenester og selskapets rolle knyttet til næringsutvikling i regionen.

Resultat

Grenland Havn opplever at de nå møter markedet på en langt mer profesjonell måte i deres kommunikasjon. Den visuelle identiteten gir prosjektene som selges inn og planlegges en stemme og en seriøsitet som de trenger i et mer krevende landskap.

Den nye profilen tydeliggjør Grenland Havn gjennom logo, farger, bilder og typografi og er relevant i videreutviklingen av Grenland som en ledende region for godstransport. For FJUZ er samarbeidet med Grenland Havn både lærerikt og inspirerende, og vi gleder oss på vegne av kunden vår.

Byråleder og partner Lene Syvertsen Olsson

Har du spørsmål rundt dette arbeidet?

Ikke nøl med å ta kontakt med Lene !

Lene er byråleder og partner i FJUZ. Hun er utdannet statsviter, og har tidligere jobbet for NRK og LHL, før hun startet i FJUZ for 8 år siden. Lene brenner for et sterkt regionalt næringsliv, og sitter i styret i blant annet Grenland Næringsforening og fotballklubben Odd.

Har du spørsmål rundt dette arbeidet?

Ikke nøl med å ta kontakt med Lene!

DM laget av Fjuz kommunikasjon til Christiania Belysning